گزارش تخلف

از این صفحه میتوانید تخلفات یا سوء استفاده از سرویس کوتاه کننده لینک را گزارش کنید.


اطلاعات تماس

report[at]ruoz.ir

گزارشات دریافتی تا 4 روز کاری مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرند. ارسال گزارشات متعدد موجب رسیدگی سریعتر درخواست نخواهد شد.

گزارشات مرتبط با حق نشر، منحصرا باید توسط صاحب اثر یا نماینده حقوقی ایشان ارسال شود.